Bài viết về chủ đề "sổ bảo hiểm xã hội"

SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sổ bảo hiểm xã hội
Vấn đề không trả sổ BHXH sau khi người lao động nghỉ việc từ năm 1996 và việc nhận tiền bảo hiểm xã hội

Vấn đề không trả sổ BHXH sau khi người lao động nghỉ việc từ năm 1996 và việc nhận tiền bảo hiểm xã hội

Nghỉ việc từ năm 1996 và không được công ty trả sổ bảo hiểm xã hội, vậy làm thế nào để lấy lại được sổ bảo hiểm xã hội và tiền bảo hiểm xã hội? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Sổ bảo hiểm xã hội và thủ tục cấp mới

Sổ bảo hiểm xã hội và thủ tục cấp mới

Xin hỏi luật sư, Bố tôi tham gia đóng bảo hiểm từ năm 1976 đến năm 1993 nhưng không có sổ BHXH. Năm 1994 Bố tôi chuyển công tác sang đơn vị mới và làm sổ BHXH mà không tính thời gian làm ở đơn vị cũ. Nay bố tôi muốn nghỉ hưu nhưng chưa đủ số năm đóng bảo hiểm. Xin luật sư cho biết bố tôi có được cộng dồn số năm đóng bảo của đơn vị cũ không. và làm những thủ tục gì (Bố tôi không vi phạm gì về luật BHXH và chưa lĩnh trợ cấp 1 bảo hiểm 1 lần ). Tôi xin chân trọng cảm ơn.

Chi tiết >>