Bài viết về chủ đề "Sĩ quan quân đội"

SĨ QUAN QUÂN ĐỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Sĩ quan quân đội
Có được đóng bảo hiểm 01 lần cho 07 năm để hưởng chế độ hưu trí không?

Có được đóng bảo hiểm 01 lần cho 07 năm để hưởng chế độ hưu trí không?

Đủ tuổi nghỉ theo Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam nhưng chưa đủ số năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Vậy có được đóng bảo hiểm một lần để được đủ tròn 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội và hưởng chế độ hưu trí không?

Chi tiết >>