Có đủ điều kiện đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản hay không?
|

Có đủ điều kiện đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản hay không?

Hiện tại tôi đang trong chế độ nghỉ thai sản, do công ty cuối năm có nhiều việc nên yêu cầu tôi đi làm sớm vào đầu tháng 1/2016. Tôi nghỉ thai sản từ ngày 21/9/2015, nếu tôi đi làm vào ngày 4/1/2016 thì tôi mới nghỉ thai sản đc gần 3,5 tháng. Vậy tôi có đủ điều kiện đi làm sớm vào thời gian trên ko? Trân trọng cảm ơn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí