Bài viết về chủ đề "sáp nhập doanh nghiệp "

SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sáp nhập doanh nghiệp

 • Trợ cấp mất việc làm và giải quyết phần vốn khi doanh nghiệp giải thể?

  Trợ cấp mất việc làm và giải quyết phần vốn khi doanh nghiệp giải thể?.

  • 08/09/2016
  • Phùng Gái

  Câu hỏi tư vấn: Tôi là công nhân của xí nghiệp quốc doanh cơ khí nông nghiệp. Năm 1997, xí nghiệp chia thành các đội nhỏ độc lập tại các địa bàn khác nhau. Toàn bộ cơ sở hạ tầng và trang thiết bị máy móc và công nhân đội chúng tôi được góp vào để thành lập công ty sản xuất vật liệu xây dựng.

  Chi tiết
 • Hỏi về trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp

  Hỏi về trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp.

  • 19/08/2015
  • Nguyễn Thị Hương

  Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và có vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. Công ty tôi hiện nay đang có ý định thu mua một công ty khác hoạt động cùng lĩnh vực xây dựng nhưng có vốn điều lệ là 11 tỷ đồng. Luật sư cho tôi hỏi trường hợp này công ty chúng tôi có thể tiến hành thu mua công ty kia được không? Và thủ tục tiến hành như thế nào?

  Chi tiết
 • Công ty cũ chưa chốt sổ bảo hiểm cho người lao động, khi sáp nhập vào công ty khác thì trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm thuộc về ai?

  Công ty cũ chưa chốt sổ bảo hiểm cho người lao động, khi sáp nhập vào công ty khác thì trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm thuộc về ai?.

  • 19/02/2019
  • Phùng Gái

  Câu hỏi tư vấn: Tôi tên là NTD. Tháng 04/2012 tôi có vào làm việc tại công ty LCG số 5 trực thuộc Tổng công ty LCG. Đến tháng 8/2012 tôi được ký hợp đồng chính thức và được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước. Do điều kiện công ty làm ăn khó khăn nên đến tháng 12/2013 thì công ty muốn cắt giảm nhân sự nên tôi đã nghỉ việc ở công ty và xin về Bắc Ninh làm việc cho công ty MC..vào tháng 01/2014.

  Chi tiết
 • Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần - mua lại doanh nghiệp thực hiện thế nào?

  Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần - mua lại doanh nghiệp thực hiện thế nào?.

  • 27/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp tại Việt Nam theo hình thức đầu tư quy định về góp vốn, mua cổ phần thực hiện thủ tục đầu tư như sau:

  Chi tiết
 • Thông báo về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại do bị chia tách/hợp nhất/sáp nhập

  Thông báo về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại do bị chia tách/hợp nhất/sáp nhập.

  • 24/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thông báo về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại do bị chia tách/hợp nhất/sáp nhập theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp như sau:

  Chi tiết
 • Quy định về mua bán - sáp nhập doanh nghiệp (M&A) thế nào?

  Quy định về mua bán - sáp nhập doanh nghiệp (M&A) thế nào?.

  • 19/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp là một thuật ngữ mới xuất hiện ở Việt Nam, đặc biệt là khi thị trường chứng khoán Việt Nam có những bước phát triển nhanh chóng.

  Chi tiết
 • Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

  Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Sáp nhập Doanh nghiệp: Hai hoặc 1 số Công ty cùng loại (Công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào 1 Công ty khác (Công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị sáp nhập.

  Chi tiết
 • Luật sư tư vấn tách doanh nghiệp

  Luật sư tư vấn tách doanh nghiệp.

  • 08/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thủ tục Tách doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khách nhau. Công ty Luật Minh Gia với tư cách là nhà tư vấn pháp luật chuyên nghiệp sẽ tư vấn giúp doanh nghiệp thủ tục tách doanh nghiệp, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Dịch vụ luật sư tư vấn Chia doanh nghiệp

  Dịch vụ luật sư tư vấn Chia doanh nghiệp.

  • 08/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thủ tục Chia doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khách nhau. Công ty Luật Minh Gia với tư cách là nhà tư vấn pháp luật chuyên nghiệp sẽ tư vấn giúp doanh nghiệp thủ tục chia doanh nghiệp, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Dịch vụ luật sư tư vấn sáp nhập doanh nghiệp

  Dịch vụ luật sư tư vấn sáp nhập doanh nghiệp.

  • 08/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thủ tục Sáp nhập doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khách nhau. Công ty Luật Minh Gia với tư cách là nhà tư vấn pháp luật chuyên nghiệp sẽ tư vấn giúp doanh nghiệp thủ tục sáp nhập doanh nghiệp, cụ thể như sau:

  Chi tiết