Bài viết về chủ đề "sang tên quyền sử dụng"

SANG TÊN QUYỀN SỬ DỤNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sang tên quyền sử dụng
Thủ tục sang tên quyền sử dụng đất khi bị gián đoạn

Thủ tục sang tên quyền sử dụng đất khi bị gián đoạn

Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp Tôi đã làm thủ thủ tục cấp quyền sử dụng đất cho ông H (QĐ cấp quyền sử dụng đất tôi đang giữ, chưa cấp sổ đỏ) thì dừng lại, hiện nay Ông H đã chuyển sang sống ở Úc. Xin cho tôi hỏi Luật sư tôi làm sao để tiếp tục sang tên quyền sử dụng đât cho tôi?

Chi tiết >>