Bài viết về chủ đề "sang tên quyền sử dụng "

SANG TÊN QUYỀN SỬ DỤNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sang tên quyền sử dụng

 • Thủ tục sang tên quyền sử dụng đất khi bị gián đoạn

  Thủ tục sang tên quyền sử dụng đất khi bị gián đoạn.

  • 08/06/2015
  • Ls Vũ Đức Thịnh

  Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp Tôi đã làm thủ thủ tục cấp quyền sử dụng đất cho ông H (QĐ cấp quyền sử dụng đất tôi đang giữ, chưa cấp sổ đỏ) thì dừng lại, hiện nay Ông H đã chuyển sang sống ở Úc. Xin cho tôi hỏi Luật sư tôi làm sao để tiếp tục sang tên quyền sử dụng đât cho tôi?

  Chi tiết