Bài viết về chủ đề "sang tên nhà đất"

SANG TÊN NHÀ ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sang tên nhà đất
Sang tên nhà đất và các tài sản khác cho con

Sang tên nhà đất và các tài sản khác cho con

Nhà tôi nằm trong diện giải tỏa. Hiện đã được bồi thường vật tư kiến trúc nhưng vẫn chưa được cấp nền tái định cư.

Chi tiết >>

Sang tên nhà đất có cần sự đồng ý của các đồng sở hữu không?

Sang tên nhà đất có cần sự đồng ý của các đồng sở hữu không?

Thưa luật sư cho em hỏi về sang tên nhà đất như sau: Nội em có 4 người con. Hai nam hai nữ. Ba em là con đầu nhưng ba e mất sớm. Chú em thì lấy vợ rồi ở rể bên phía vợ luôn. Mãnh đất gia đình em đang sống hơn 30 năm nay đứng tên của nội. Nội em cũng mất lâu rồi nhưng không có di chúc.

Chi tiết >>

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua người giám hộ đương nhiên

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua người giám hộ đương nhiên

Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thủ tục sang tên quyền sử dụng đất khi đất thuộc sở hữu của người mất năng lực hành vi dân sự

Chi tiết >>

Hợp đồng mua bán đất viết tay có hiệu lực pháp luật không?

Hợp đồng mua bán đất viết tay có hiệu lực pháp luật không?

Luật sư tư vấn trường hợp mua bán bằng giấy viết tay, người bán không giao đất và cũng không trả lại tiền cho bên mua. Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>