Bài viết về chủ đề "sang tên di sản "

SANG TÊN DI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sang tên di sản

 • Trình tự sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là di sản thừa kế

  Trình tự sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.

  • 10/07/2015
  • Nguyễn Thị Ngọc Anh

  Bố em đã mất được hơn 1 năm nay rồi nhưng không để lại di chúc, bây giờ mẹ em muốn sang tên quyền sử dụng đất, bây giờ muốn làm quyền thừa kế sang tên cho mẹ em thì lệ phí để chuyển sang tên mẹ em mỗi một lô đất là mất bao nhiêu tiền và thủ tục giấy tờ phải làm như thế nào? Cụ thể nội dung đề nghị tư vấn như sau:

  Chi tiết