Bài viết về chủ đề "sản xuất vàng miếng"

SẢN XUẤT VÀNG MIẾNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sản xuất vàng miếng
Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng bao gồm: Hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng...

Chi tiết >>