Bài viết về chủ đề "sản giao dịch bất động sản"

SẢN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sản giao dịch bất động sản
Chậm trả phí hoa hồng bất động sản

Chậm trả phí hoa hồng bất động sản

Tôi có thực hiện bán dự án căn hộ sau đó hoàn tất thủ tục mua bán toàn bộ phí của tôi được chia theo đợt mà chủ đầu tư quy định sau khi ký hợp đồng đặt cọc và hợp đồng mua bán. Theo đó tôi chỉ mới nhận được một phần phí. Còn những phần phí còn lại thì tới thời điểm này bên ký toán của công ty đại diện ký kết với chủ đầu tư đã xác nhận là thanh toán cho sàn giao dịch của tôi rồi.Nhưng người đại diện (Giám đốc sàn) của tôi thì phủ định với tôi.

Chi tiết >>

Mẫu Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Mẫu Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản - nội dung bao gồm thông tin về chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, nội dung hoạt động, cơ cấu tổ chức, quản lý tài chính và các nội dung khác liên quan, cụ thể như mẫu đính kèm trên đây:

Chi tiết >>