Về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
|

Về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Tôi ký hợp đồng với công ty A, thời hạn hợp đồng là từ 21/09/2015 đến 21/09/2016. Hôm nay ngày 31/03/2016 quản lý có nói chuyện và muốn tôi nghỉ việc luôn vì trong quá trình làm việc tôi không vui vẻ (thực chất là họ muốn tôi nghỉ vì tôi biết quá nhiều thông tin về thanh toán các khoản tiền với công ty của họ).

Chi tiết
Tư vấn miễn phí