Bài viết về chủ đề "sai sót về thông tin thửa đất"

SAI SÓT VỀ THÔNG TIN THỬA ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sai sót về thông tin thửa đất
Quy định của pháp luật về trách nhiệm đính chính GCN đã cấp có sai sót

Quy định của pháp luật về trách nhiệm đính chính GCN đã cấp có sai sót

Gia đình tôi có chuyển nhượng một phần đất vườn năm 1994, bằng giấy viết tay. Năm 2003 nhà nước cấp GCNQSDĐ cho gia đình tôi, bao gồm cả thửa đất đã chuyển nhượng trong GCN (thửa đất đã bán cũng có GCN rồi). Khi bán gia đình tôi chỉ chuyển nhượng khoảng 200m2 (cho ông A 100m2, ông B 100m2). Vậy mà không hiểu sao GCN của thửa bán làm lên 254,6m2. Giờ UBND thành phố muốn thu hồi GCN của chúng tôi. Tôi muốn hỏi Ai sẽ chịu trách nhiệm sửa sai GCN trong trường hợp này?

Chi tiết >>