Đính chính năm sinh trong sổ hộ khẩu
|

Đính chính năm sinh trong sổ hộ khẩu

Tôi muốn đính chính năm sinh của vợ theo giấy khai sinh gốc là 1988. sổ hộ khẩu là 1987. nhưng khi ra quận họ lại bảo là không sửa được. phải chuyển khẩu về quê để sửa. nhưng về quê CA xã lại không làm vì thủ tuc này đơn giản sao lại chuyển về quê. bây giờ tôi phải làm thế nào để đính chính được ?(tôi ở Hải Phòng)

Chi tiết
Tư vấn miễn phí