Bài viết về chủ đề "sai lệch thông tin"

SAI LỆCH THÔNG TIN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sai lệch thông tin
Cung cấp sai thông tin khi làm chứng minh thư nhân dân có bị xử phạt?

Cung cấp sai thông tin khi làm chứng minh thư nhân dân có bị xử phạt?

Năm 2003 em làm chứng minh nhân dân 3 lần. lần 1 vào năm 2003, lần 2 vào năm 2007, lần 3 vào năm 2016. Ngày sinh 11/10/1984 ( cả giấy khai sinh và hộ khẩu đều là ngày này) khi em làm lại lần 2 thì cơ quan chức năng vẫn cấp cmnd bình thường. Tuy nhiên khi em làm lại lần 3 thì cơ quan chức năng thông báo em bị sai ngày sinh do lần đầu làm cmnd em cung cấp ngày sinh là ngày 17/10/1984.

Chi tiết >>