Bài viết về chủ đề "sai lệch hồ sơ"

SAI LỆCH HỒ SƠ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sai lệch hồ sơ
Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án

Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án

Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án là hành vi của người liên quan đến quản lý hồ sơ vụ án đã cố ý làm sai lệch nội dung hồ sơ đó.

Chi tiết >>

Hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ đất đai

Hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ đất đai

Hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, cụ thể như sau:

Chi tiết >>