Sổ bảo hiểm xã hội sai số chứng minh nhân dân có cần cấp lại không?
|

Sổ bảo hiểm xã hội sai số chứng minh nhân dân có cần cấp lại không?

Bảo hiểm xã hội là loại hình bảo hiểm do nhà nước tổ chức và quản lý nhằm thỏa mãn các nhu cầu vật chất ổn định cuộc sống của người lao động và gia đình họ khi gặp những rủi ro làm giảm hoặc mất khả năng lao động. Sau khi tham gia bảo hiểm xã hội, người tham gia sẽ được hưởng khoản bù đắp vật chất nhất định tùy vào từng trường hợp cụ thể. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí