Bị sa thải có được hưởng trợ cấp thôi việc không?
|

Bị sa thải có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

Sa thải là hình thức xử lý kỷ luật đối với người lao động có hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, vậy khi sa thải người lao động được hưởng những quyền lợi gì và có phải bồi thường cho doanh nghiệp hay không, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình người lao động cần nắm được các quy định pháp luật hoặc hỏi ý kiến tư vấn luật sư.

Chi tiết
Người lao động nghỉ bao nhiêu này thì có thể bị sa thải?
|

Người lao động nghỉ bao nhiêu này thì có thể bị sa thải?

Hiện nay pháp luật lao động quy định có bốn hình thức xử lý kỷ luật đó là: Khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng, cách chức, sa thải. Hình thức xử lý kỷ luật sa thải là hình thức xử lý mức cao nhất đối với người lao động có hành vi vi phạm. Vậy trường hợp nào sẽ bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải? Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật sa thải được thực hiện như thế nào?

Chi tiết
Các hình thức xử lý kỷ luật lao động quy định như thế nào?
|

Các hình thức xử lý kỷ luật lao động quy định như thế nào?

Quy định về các hình thức kỷ luật lao động khi nhân viên vi phạm, quy trình xử lý kỷ luật thế nào, thời gian xử lý và áp dụng hình thức kỷ luật nào cho phù hợp là vướng mắc của rất nhiều người xử dụng lao động hoặc người lao động khi vi phạm kỷ luật lao động. Để đảm bảo quyền lợi của mình các bên hãy nghiên cứu kỹ văn bản liên quan hoặc hỏi luật sư tư vấn.

Chi tiết
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và sa thải khác nhau như thế nào?
|

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và sa thải khác nhau như thế nào?

Chấm dứt hợp đồng lao động được hiểu là trường hợp người lao động và người sử dụng lao động không còn tiếp tục thực hiện các thỏa thuận đã được ký kết trong hợp đồng lao động. Khi chấm dứt quan hệ lao động, người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về vấn đề này.

Chi tiết
Người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động sai về trình tự thì giải quyết như thế nào?
|

Người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động sai về trình tự thì giải quyết như thế nào?

Tư vấn về trường hợp: Xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải; người sử dụng lao động động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sai trình tự, thủ tục thì giải quyết như thế nào? Quyết định cho thôi việc không được gửi tới người lao động thì sai hay đúng? Nội dung như sau:

Chi tiết
Sa thải trái pháp luật bị bồi thường như thế nào
|

Sa thải trái pháp luật bị bồi thường như thế nào

Công ty Luật Minh Gia tư vấn về việc xử lý kỷ luật lao động khi người lao động có hành vi vi phạm nội quy lao động, vi phạm quy định pháp luật. Tư vấn cụ thể về quy trình thực hiện xử lý kỷ luật lao động và hậu quả nếu thực hiện việc sa thải không đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Chi tiết
Xử lý kỷ luật đối với lao động nữ đang mang thai
|

Xử lý kỷ luật đối với lao động nữ đang mang thai

Thưa luật sư, bạn tôi làm việc ở công ty nhà nước được 5 năm (tính đến thời điểm bạn tôi bị sa thải). Bạn tôi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng (có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự). Khi công ty buộc bạn tôi ký đơn nghỉ việc là lúc bạn tôi đang mang thai (nhưng bạn tôi ko biết mình đã có thai).

Chi tiết
Tư vấn trường hợp xử lý kỷ luật sa thải
|

Tư vấn trường hợp xử lý kỷ luật sa thải

Hỏi: Tôi làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài từ 15 tháng 4 2013 đến ngày 6 tháng 11 2015. Vừa qua tôi đã vi phạm nội quy của công ty (nhận tiền % hoa hồng của các nhà cung cấp) và đã buộc phải làm đơn thôi việc. Công ty có tổ chức cuộc họp và tôi đã ký vào biên bản cuộc họp là đã vi phạm nội quy của công ty.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí