Thủ tục rút hồ sơ du học như thế nào?
|

Thủ tục rút hồ sơ du học như thế nào?

Hiện nay, du học đang là nhu cầu lớn của xã hội nói chung và giới trẻ nói riêng khi muốn tìm cơ hội học tập, phát triển ở môi trường nước ngoài. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người đang lợi dụng nhu cầu này để chuộc lợi một cách bất hợp pháp cho bản thân. Do đó, để đảm bảo quyền lợi của mình, mỗi chủ thế phải chủ động tìm hiểu quy định pháp luật về du học để hạn chế được thiệt hại tối đa mà rủi ro mang lại.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí