Rút đơn khởi kiện hình sự vụ án có đình chỉ không?
|

Rút đơn khởi kiện hình sự vụ án có đình chỉ không?

Luật sư tư vấn trường hợp của tội trộm cắp tài sản, hai bên đã thỏa thuận được và người bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố cùng những hậu quả pháp lý xảy ra sau khi rút đơn thì vụ án có đình chỉ không? quy định pháp luật thế nào? Cụ thể như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí