Bài viết về chủ đề "ranh giới phần sở hữu chung"

RANH GIỚI PHẦN SỞ HỮU CHUNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ranh giới phần sở hữu chung
Xác định phần sở hữu chung của nhà chung cư

Xác định phần sở hữu chung của nhà chung cư

Chúng tôi là cư dân đang sống tai khu đô thị M.T. H - chung cư thương mại. Ban Quan trị chung cư đã được thành lập và được UBND Quận N.T.L công nhận từ năm 2013. Nhưng Ban Quản trị hoạt động ít hiệu quả vì công ty 6 (của HDSC) luôn luôn cản trở. Tầng 1 nhà chung cư gồm có khu vực để xe, phòng sinh hoạt cộng đồng. Các phần còn lại của tầng 1 (khoảng từ 30 đế 60% diện tích tầng ) công ty 6 cho các công ty khác thuê ( Ví dụ cho P.k MT, VPB, công ty HĐ...).

Chi tiết >>