Bài viết về chủ đề "quyết định xử phạt vi phạm hành chính"

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Mẫu Biên bản và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Mẫu Biên bản và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Mẫu Biên bản và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Ban hành kèm theo Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và mẫu Quyết định xử phạt theo thủ tục đơn giản được thể hiện như đính kèm sau đây:

Chi tiết >>