Bài viết về chủ đề "quyết định xét xử "

QUYẾT ĐỊNH XÉT XỬ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyết định xét xử

 • Quy định về lựa chọn và thay đổi người bào chữa

  Quy định về lựa chọn và thay đổi người bào chữa.

  • 28/02/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Gia đình tôi đang có vụ việc liên quan đến pháp luật, trong đó có một số người khi phạm tội tuổi đời ở tuổi chưa thành niên. Xin hỏi trong quá trình điều tra đến khi xét xử thì việc lựa chọn và thay đổi người bào chữa hoặc những quy định bắt buộc của pháp luật về cử người bào chữa được quy định cụ thể như thế nào?

  Chi tiết