Bài viết về chủ đề "quyết định trái pháp luật "

QUYẾT ĐỊNH TRÁI PHÁP LUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyết định trái pháp luật

 • Tội ra quyết định trái pháp luật

  Tội ra quyết định trái pháp luật.

  • 18/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội ra quyết định trái pháp luật là hành vi của người có thẩm quyền trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ra quyết định mà biết rõ là trái pháp luật, gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

  Chi tiết