Thời hạn ra quyết định thi hành án đối với trường hợp có đơn yêu cầu thi hành?
|

Thời hạn ra quyết định thi hành án đối với trường hợp có đơn yêu cầu thi hành?

Câu hỏi tư vấn: Tôi có một vụ án đã được tòa án huyện V xét xử buộc bên bị đơn phải trả cho tôi số tiền là năm mươi lăm triệu đồng, đến khi chuyển qua thi hành án chấp hành viên có mời hai bên đến để thương lượng, bên bị đơn xin trả mổi tháng là mười triệu đồng nhưng tôi không đồng ý yêu cầu phải trả hết một lần nếu không thực hiện được thì phát mãi tài sản .

Chi tiết
Tranh chấp nuôi con sau quyết định thi hành án xử lý thế nào?
|

Tranh chấp nuôi con sau quyết định thi hành án xử lý thế nào?

Hỏi: Thực hiện Quyết định thi hành án sau khi ly hôn, chồng cũ tôi chấp hành giao con cho tôi nuội nhưng vài ngày chồng cũ tôi đến thăm và gây sự với tôi và gia đình tôi kiểu xã hội đen, đặc biệt là hôm 12/8/2016 chồng cũ của tôi đến đón cháu tới hôn nay không trao trả để con tôi đi hoc đăc biệt là từ hôm thực hiên Quyết định thi hành án đến giờ chồng cũ của tôi cản trơ việc nuôi con, và làm ảnh hưởng rất nhiều tới sự phát triển của cháu mới được 37 tháng bây giờ tôi phải làm thế nào?

Chi tiết
Tội không thi hành án
|

Tội không thi hành án

Tội không thi hành án là hành vi của người có thẩm quyền cố ý không ra quyết định thi hành án hoặc cố ý không thi hành quyết định thi hành án (trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng hoặc người thực hiện đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí