Bài viết về chủ đề "quyết định tăng lương "

QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyết định tăng lương

 • Mẫu đơn đề nghị chuyển công tác

  Mẫu đơn đề nghị chuyển công tác.

  • 15/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung Đơn đề nghị chuyển công tác bao gồm thông tin về đơn vị công tác, người đề nghị chuyển công tác, nội dung đề nghị và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu quyết định tăng lương

  Mẫu quyết định tăng lương.

  • 07/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Trong quan hệ lao động bên cạnh các vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội các vấn đề liên quan đến chế độ của công ty trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động thì chế độ tiền lương của người sử dụng lao động cũng là vấn đề được người lao động dành nhiều quan tâm.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn