Bài viết về chủ đề "quyết định số 48/2006 "

QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2006 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyết định số 48/2006

 • Mẫu Biên lai thu tiền

  Mẫu Biên lai thu tiền.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Biên lai thu tiền được ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, nội dung cụ thể của biên lai như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn