Bài viết về chủ đề "quyết định nâng lương"

QUYẾT ĐỊNH NÂNG LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyết định nâng lương
Điều kiện xét nâng lương trước thời hạn đối với viên chức.

Điều kiện xét nâng lương trước thời hạn đối với viên chức.

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Cho em hỏi về điều kiện xét nâng lương trước thời hạn theo thành tích:Em đang công tác tại 1 trường THPT chức vụ: là nhân viên - ngạch trung cấp em đã đạt danh hiệu Lao động tiên tiến 4 năm liền từ năm 2013 đến 2016. Vậy là em đã đủ điều kiện xét nâng lương.

Chi tiết >>