Bài viết về chủ đề "quyết định kỷ luật"

QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyết định kỷ luật
Trả lương cho công chức trong thời gian xử lý kỷ luật?

Trả lương cho công chức trong thời gian xử lý kỷ luật?

Công chức đang bị xem xét xử lý kỷ luật có được trả lương hay không? Căn cứ quy định nào của pháp luật về việc trả lương hoặc không trả lương cho công chức? Nếu công chức không được trả lương thì làm thế nào để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định sa thải

Mẫu quyết định sa thải

Đối với trường hợp sa thải người lao động, Quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải cẩn thể hiện các nội dung về căn cứ, sai phạm, nội dung quyết định, hiệu lực... cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Quyết định xóa kỷ luật

Mẫu Quyết định xóa kỷ luật

Đối với Quyết định xóa kỷ luật, nội dung của quyết định này được thể hiện bao gồm thông tin về cơ quan/đơn vị xóa ký luật, lý do xóa kỷ luật và các vấn đề khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Quyết định tạm đình chỉ công tác

Quyết định tạm đình chỉ công tác

Quyết định tạm đình chỉ công tác được thể hiện bao gồm các nội dung nội dung quyết định, lý do tạm đình chỉ, đối tượng tạm đình chỉ công tác..., cụ thể như mẫu đính kèm sau:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định kỷ luật thôi việc

Mẫu quyết định kỷ luật thôi việc

Quy định cụ thể về nội dung quyết định kỷ luật cho thôi việc, nội dung, lý do, người nhận quyết định, ....

Chi tiết >>