Bài viết về chủ đề "quyết định điều động cán bộ"

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyết định điều động cán bộ
Mẫu Quyết định tiếp nhận cán bộ nhân viên

Mẫu Quyết định tiếp nhận cán bộ nhân viên

Nội dung Quyết định tiếp nhận cán bộ, nhân viên gồm thông tin về đơn vị, cán bộ nhân viên được tiếp nhận, phòng ban tiếp nhận và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định điều động cán bộ

Mẫu quyết định điều động cán bộ

Nội dung Quyết định điều động cán bộ bao gồm các thông tin về đơn vị điều động, người được điều động, quyền và nghĩa vụ của người được điều động, mức lương, phụ cấp và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>