Bài viết về chủ đề "quyết định điều chuyển"

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHUYỂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyết định điều chuyển
Tư vấn về một số chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức

Tư vấn về một số chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức

Tư vấn về thời gian hưởng chế độ theo Nghị định 116; Phụ cấp độc hại đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thời gian hưởng phụ cấp thu hút

Chi tiết >>

Điều kiện để viên chức được cử đi đào tạo sau đại học

Điều kiện để viên chức được cử đi đào tạo sau đại học

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Xin chào Luatminhgia!Tôi là một viên chức y tế làm việc tại Trung tâm Y tế dự phòng huyện miền núi của tỉnh Hà Tĩnh.Tôi đã công tác tại đây được 2 năm 3 tháng. Nay tôi muốn đi học Cao học.

Chi tiết >>

Quy định về nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức

Quy định về nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Thưa luật sư cho tôi hỏi tôi năm nay 55 tuổi, thời gian công tác từ 01/7/1982, hiện nay đang hưởng hệ số 4,06 mức lương cuối cùng CS từ 01/11/2014, đến 01/11/2016 tôi đủ thời gian tăng lương định kỳ, nhưng đến tháng 9/2016 tôi nghỉ hưu . Vậỵ tôi có được tăng lương vựơt khung lên 5% trước khi nghỉ hưu không và được tính lương hưu cụ thể như thế nào. Xin chân trọng cảm on

Chi tiết >>