Bài viết về chủ đề "quyết định của ủy ban nhân dân"

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyết định của ủy ban nhân dân
Quyết định 859/QĐ-UBND về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ

Quyết định 859/QĐ-UBND về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ

Quyết định 859/QĐ-UBND về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ngày ngày 19 tháng 05 năm 2015 như sau:

Chi tiết >>