Bài viết về chủ đề "quyết định của UBND"

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyết định của UBND
Quyết định 1803/QĐ-UBND về thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phát triển nông thôn

Quyết định 1803/QĐ-UBND về thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phát triển nông thôn

Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 19 tháng 05 năm 2015 về thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết >>