Bài viết về chủ đề "quyết định của Tòa "

QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyết định của Tòa

 • Cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ theo bản án, quyết định của Tòa án

  Cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ theo bản án, quyết định của Tòa án.

  • 06/08/2020
  • Lê Văn Chức

  Cần những điều kiện gì để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai? Bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật có được xem là có căn cứ, giấy tờ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? … Luật Minh Gia tư vấn các vấn đề trên như sau:

  Chi tiết