Bài viết về chủ đề "quyết định cấp đất"

QUYẾT ĐỊNH CẤP ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyết định cấp đất
Đất đang tranh chấp có được thực hiện giao dịch chuyển nhượng QSDĐ?

Đất đang tranh chấp có được thực hiện giao dịch chuyển nhượng QSDĐ?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Kính gửi Quý luật sư!Tôi có vấn đề muốn hỏi như sau:Thứ nhấtNăm 1996 tôi được cấp 01 giấy chứng nhận QSDĐ với 03 mảnh đất thuộc 03 tờ bản đồ khác nhau. Năm 2014 có xảy ra tranh chấp và đưa ra tòa với 02 mảnh đất thuộc 02 tờ bản đồ. Đến nay vẫn chưa có quyết định gì của Tòa án.Tôi xin hỏi:

Chi tiết >>