Bài viết về chủ đề "quyết định bổ nhiệm "

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyết định bổ nhiệm

 • Có được bổ nhiệm hai người làm phụ trách kế toán không?

  Có được bổ nhiệm hai người làm phụ trách kế toán không?.

  • 21/06/2017
  • Nguyễn Thị Biển

  Xin chào quý công ty! Tôi là kế toán đơn vị sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh xin quý công ty tư vấn cho cho tôi về vấn đề sau: Đơn vị tôi có phân ra các phòng chuyên môn thực hiện các công chuyên môn của ngành trong đó có phòng kế hoạch Tài chính,

  Chi tiết
 • Tiêu chuẩn bổ nhiệm chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã

  Tiêu chuẩn bổ nhiệm chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã.

  • 07/06/2017
  • Luật sư Trần Khánh Thương

  Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi , sinh năm 1984, năm 2015 tôi hiện là công chức xã, năm 2015 tôi được bổ nhiệm giữ chức danh Chỉ huy trưởng quân sự xã, nhưng chưa có bằng cấp chuyên ngành quân sự cơ sở.

  Chi tiết
 • Phụ cấp ưu đãi khi giáo viên được biệt phái làm việc tại phòng giáo dục và đào tạo

  Phụ cấp ưu đãi khi giáo viên được biệt phái làm việc tại phòng giáo dục và đào tạo.

  • 13/01/2017
  • Luật sư Trần Khánh Thương

  Câu hỏi đề nghị tư vấn: Bạn tôi là giáo viên (huyện nghèo theo nghị quyết số 30a/2008/nq-cp). Ban tôi có quyết định biệt phái lên làm việc tại Phòng GD&ĐT huỵên từ 15/11/2015 (thời gian biệt phái 03 năm, biên chế chính thức vẫn thuộc trường tiểu học Kim Đồng và hưởng lương tại trường).

  Chi tiết
 • Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kỹ thuật

  Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kỹ thuật.

  • 26/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kỹ thuật - Nội dung gồm thông tin về doanh nghiệp, thông tin người được bổ nhiệm, lý do và nội dung bổ nhiệm trưởng phòng, quyền và nghĩa vụ của trưởng phòng, các nội dung khác như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng hành chính

  Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng hành chính.

  • 26/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng hành chính bao gồm thông tin về đơn vị làm việc, nội dung bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của trưởng phòng hành chính, thời gian và hiệu lực thi hành, các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty

  Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty.

  • 25/11/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty tnhh/cổ phần - Nội dung bao gồm thông tin về đơn vị làm việc, thông tin về người được bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của kế toán trưởng, thời gian thực hiện thi hành quyết định và các nội dung khác liên quan như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty cổ phần

  Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty cổ phần.

  • 06/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Phó giám đốc công ty là một trong những vị trí quan trọng trong bộ máy điều hành của doanh nghiệp, có trách nhiệm xử lý và điều hành các hoạt động của doanh nghiệp khi được giám đốc ủy quyền hoặc khi giám đốc vắng mặt. Tùy vào từng mảng công việc mà Phó giám đốc sẽ có nhiệm vụ khác nhau.

  Chi tiết
 • Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH

  Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH.

  • 26/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH gồm nội dung về thẩm quyền bổ nhiệm, thông tin về người được bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của phó giám đốc và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu quyết bổ nhiệm tổng giám đốc công ty

  Mẫu quyết bổ nhiệm tổng giám đốc công ty.

  • 26/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu quyết bổ nhiệm tổng giám đốc công ty - Nội dung bao gồm thông tin về đơn vị làm việc, người được bổ nhiệm, nội dung bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm và các nội dung khác liên quan như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

  Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng.

  • 24/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chứa đựng những nội dung cơ bản là gì? Quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này như thế nào? Bạn có thể tham khảo mẫu quyết định của Công ty Luật Minh Gia như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

  Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc.

  • 26/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc gồm thông tin về đơn vị làm việc, người được bổ nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của người được bổ nhiệm, thời gian thi hành và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Bổ nhiệm và bãi nhiệm tổng giám đốc như thế nào là đúng

  Bổ nhiệm và bãi nhiệm tổng giám đốc như thế nào là đúng.

  • 20/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật doanh nghiệp quy định như thế nào về người quản lý doanh nghiệp? Người quản lý doanh nghiệp bao gồm những ai? Điều kiện và tiêu chuẩn giữ chức danh Tổng giám đốc? Trường hợp doanh nghiệp muốn bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm Tổng giám đốc thì cần thực hiện trình tự, thủ tục gì?

  Chi tiết