Bài viết về chủ đề "quyền xây dựng"

QUYỀN XÂY DỰNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyền xây dựng
Khởi công xây dựng nhà trước ngày công bố quy hoạch có bị cấm xây dựng hay không?

Khởi công xây dựng nhà trước ngày công bố quy hoạch có bị cấm xây dựng hay không?

Khởi công xây dựng nhà trước ngày công bố quy hoạch có bị cấm xây dựng hay không? Ngày công bố quy hoạch tôi đã xây dựng xong phần móng và đang xây tường. Và tôi được biết là xây dựng nhà trước ngày công bố là được phép và không bị tháo dỡ. Vậy tôi phải làm gì để chứng minh là công trình được khởi công trước ngày công bố quy hoạch để có thể không bị tháo dỡ?

Chi tiết >>