Bài viết về chủ đề "quyền về đất đai"

QUYỀN VỀ ĐẤT ĐAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyền về đất đai
Quyền của Nhà nước đối với Đất đai

Quyền của Nhà nước đối với Đất đai

Quyền của Nhà nước đối với Đất đai được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>