Bài viết về chủ đề "quyền và nghĩa vụ cha mẹ đối với con cái"

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHA MẸ ĐỐI VỚI CON CÁI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyền và nghĩa vụ cha mẹ đối với con cái
Giai quyết đối với trường hợp chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn?

Giai quyết đối với trường hợp chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn?

Tôi và chồng lấy nhau được hai năm ,có con 18 tháng nhưng không đăng ký kết hôn .Vậy giờ tôi muốn ly hôn và dành quyền nuôi con thì được giải quyết như thế nào?

Chi tiết >>