Bài viết về chủ đề "quyền thừa kế"

QUYỀN THỪA KẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyền thừa kế
Chia thừa kế trong trường hợp có con chung - con riêng thế nào?

Chia thừa kế trong trường hợp có con chung - con riêng thế nào?

Tôi muốn hỏi một vấn đề về chia thừa kế như sau: Mẹ tôi và dượng đều đã có con riêng. Hiện tại mẹ tôi và dượng có một cậu em đang học lớp 10. Tôi muốn hỏi nếu họ cứ sống với nhau như thế thì khi dượng tôi chết đi tài sản của dượng có được chia đều cho tất cả các con của dượng hay không? hay chỉ có cậu em của tôi được hưởng? (toàn bộ tài sản đều là do dượng sau khi lấy mẹ tôi cả 2 người cùng nhau làm ra). Tôi xin cảm ơn.

Chi tiết >>