Bài viết về chủ đề "quyền sử dụng đất và nhà ở"

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NHÀ Ở - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyền sử dụng đất và nhà ở
Hồ sơ cần thiết để xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà gắn liền với đất

Hồ sơ cần thiết để xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà gắn liền với đất

Kính gửi: Công ty Luật MInh Gia Nhờ quý công ty tư vấn giúp tôi trường hợp này: Tôi định mua 1 mảnh đất, mảnh đất này trước do Quân khu 9 cấp cho cán bộ của BV 120, sau này bán lại cho 1 người, người này đã có quyết định sử dụng đất do quân khu 9 cấp. Nay người này muốn bán lại gồm đất và nhà nhưng khi hỏi tại địa chính thì địa chính phường bảo là phải làm thủ tục xin cấp sổ hồng cho chủ cũ rồi mới tiến hành mua bán.

Chi tiết >>