Đất khai hoang trước năm 1975 có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?
|

Đất khai hoang trước năm 1975 có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai. Nhưng để có được quyền sử dụng đất chủ sở hữu phải được Nhà nước công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chi tiết
Uỷ ban nhân dân xã có thẩm quyền quy hoạch đất sử dụng vào mục đích nghĩa trang không?
|

Uỷ ban nhân dân xã có thẩm quyền quy hoạch đất sử dụng vào mục đích nghĩa trang không?

Đất đai là một tài nguyên đặc biệt cần được khai thác và sử dụng một cách có hiệu quả nhất nhằm góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế- xã hội, văn hóa, quốc phòng – an ninh,…của quốc gia. Việc khai thác và sử dụng đất đất đai cần có kế hoạch chi tiết, cụ thể để bảo đảm tài nguyên đất được sử dụng có hiệu quả nhất.

Chi tiết
Người sử dụng đất lưu không có những quyền hạn nào?
|

Người sử dụng đất lưu không có những quyền hạn nào?

Hiện nay, theo quy định của pháp luật chưa có một văn bản nào điều chỉnh liên quan đến loại đất gọi là đất lưu không. Tuy nhiên đây là một khái niệm tự phát trong cộng đồng người dân và được sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Vậy pháp luật hiện nay quy định về loại đất này như thế nào?

Chi tiết
Tranh chấp thừa kế tài sản các cụ để lại
|

Tranh chấp thừa kế tài sản các cụ để lại

Trong quan hệ pháp luật dân sự mọi chủ thể đều có quyền để lại tài sản thừa kế và đều có quyền nhận thừa kế tài sản mà người khác để lại. Quyền thừa kế chính là một trong những quyền thể hiện đặc trưng của quan hệ pháp luật dân sự về tự do ý chí và định đoạt đối với tài sản sản.

Chi tiết
UBND Xã có được bán đấu giá đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không?
|

UBND Xã có được bán đấu giá đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không?

Đất đai là tài nguyên quốc gia là tài sản vô cùng quý báu của nhà nước, chính vì thế việc khai thác sử dụng đất luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu không chỉ người sử dụng đất, mà nhà nước cũng rất đề cao. Việc đề ra quy hoạch kế hoạch sử dụng đất là một trong những biện pháp nhằm khai thác, sử dụng đất một cách hợp lý. Tuy nhiên do chưa am hiểu nhiều về các quy định pháp luật nên người sử dụng đất còn chưa biết mình có quyền và nghĩa vụ gì khi đất nằm trong quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, và quyền

Chi tiết
Hotline: 1900.6169