Bài viết về chủ đề "quyền sở hữu đất ở "

QUYỀN SỞ HỮU ĐẤT Ở - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyền sở hữu đất ở

 • Quy định về chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

  Quy định về chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

  • 07/09/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Bên cạnh đất đai thì nhà ở cũng là một tài sản quan trọng và có giá trị lớn đối với người sử dụng đất trong quá trình sử dụng đất của bản thân và gia đình mình. Hiện nay theo quy định của pháp luật không phải trường hợp nào xây dựng nhà ở trên đất cũng được công nhận và được cấp giấy chứng nhận đối với phần tài sản xây dựng đó.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×