Bài viết về chủ đề "quyền sở hữu đất ở"

QUYỀN SỞ HỮU ĐẤT Ở - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyền sở hữu đất ở
Quy định về chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Quy định về chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, cụ thể như sau:

Chi tiết >>