Bài viết về chủ đề "quyền nhận chuyển nhượng đất"

QUYỀN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyền nhận chuyển nhượng đất
Nhận tiền mua đất giúp người nước ngoài, tranh chấp giải quyết thế nào?

Nhận tiền mua đất giúp người nước ngoài, tranh chấp giải quyết thế nào?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi tên L H sinh năm 1956. Hiện cư ngụ tại ST. Vào năm 2006 tôi có dùm mua và đứng tên miếng đất ruộng ở huyện Trần Đề cho em vợ tôi đang định cư ở Mỹ, vợ chồng tôi có làm giấy tay để làm tin trong gia đình. Năm 2014 vợ chồng em tôi đã ly dị ở Mỹ. Tài sản ở Việt Nam em tôi tự thỏa thuận. Em tôi đã chuyển tiền cho ông A (chồng cũ) của em vợ tôi là 60.000 USD để em tôi toàn quyền sử dụng đất ruộng và đã bán lại cho tôi.

Chi tiết >>