Bài viết về chủ đề "quyền lợi khi kết thúc hợp đồng lao động"

QUYỀN LỢI KHI KẾT THÚC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyền lợi khi kết thúc hợp đồng lao động
Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi kết thúc hợp đồng lao động

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi kết thúc hợp đồng lao động

Ngày 05/06/2013 tôi vô làm công ty (thử việc 02 tháng), ngày 01/08/2013 tôi ký hợp đồng với công ty,khi ký hợp đồng các công ty đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho tôi ở mức nhà nước quy định. Tới ngày 13/07/2015 tôi nộp đơn xin nghỉ việc vào ngày 01/08/2015 (cũng là ngày hết hợp đồng) công ty cũng đã gửi cho tôi quyết định thôi việc.

Chi tiết >>