Bài viết về chủ đề "quyền liên quan đến quyền tác giả "

QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyền liên quan đến quyền tác giả

 • Tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả theo quy định?

  Tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả theo quy định?.

  • 01/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Theo quy định tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.

  Chi tiết
 • Nội dung quyền tác giả

  Nội dung quyền tác giả.

  • 26/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản và được quy định cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Chủ thể được bảo hộ quyền tác giả

  Chủ thể được bảo hộ quyền tác giả.

  • 26/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản và được quy định cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Các loại hình tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả?

  Các loại hình tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả?.

  • 25/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả: Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

  Chi tiết
 • Nghị định 100/2006 quy định về quyền tác giả - quyền liên quan

  Nghị định 100/2006 quy định về quyền tác giả - quyền liên quan.

  • 06/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định số 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

  Chi tiết
 • Điều kiện bảo hộ quyền liên quan

  Điều kiện bảo hộ quyền liên quan.

  • 03/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

  Chi tiết
 • Điều kiện bảo hộ quyền tác giả thế nào?

  Điều kiện bảo hộ quyền tác giả thế nào?.

  • 03/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm tạo hình và mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm kiến trúc, phần mềm máy tính.

  Chi tiết
 • Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả như thế nào?

  Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả như thế nào?.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật sư tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan như sau: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn