Bài viết về chủ đề "quyền lập di chúc"

QUYỀN LẬP DI CHÚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyền lập di chúc
Lập di chúc chung của vợ chồng?

Lập di chúc chung của vợ chồng?

Theo quy định của BLDS thì “ vợ, chồng có thể lập di chúc chung để định đoạt tài sản chung”. Quyền này được phát sinh khi hai người được công nhận là vợ, chồng hợp pháp theo quy định của Luật HN&GĐ. Khi họ trở thành vợ, chồng hợp pháp như vậy thì giữa họ sẽ hình thành nên khối tài sản chung và tài sản chung của vợ, chồng là tài sản chung hợp nhất

Chi tiết >>