Bài viết về chủ đề "quyền im lặng của bị can bị cáo"

QUYỀN IM LẶNG CỦA BỊ CAN BỊ CÁO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyền im lặng của bị can bị cáo
Quyền im lặng cho bị can, bị cáo cần được Hiến định

Quyền im lặng cho bị can, bị cáo cần được Hiến định

Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) vừa có bản kiến nghị gửi Ủy ban sửa đổi Hiến pháp, kiến nghị sửa đổi 6 vấn đề cơ bản.

Chi tiết >>