Bài viết về chủ đề "quyền im lặng của bị can bị cáo"

QUYỀN IM LẶNG CỦA BỊ CAN BỊ CÁO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyền im lặng của bị can bị cáo
Quyền im lặng cho bị can - bị cáo cần được Hiến định

Quyền im lặng cho bị can - bị cáo cần được Hiến định

Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) vừa có bản kiến nghị gửi Ủy ban sửa đổi Hiến pháp, kiến nghị sửa đổi 6 vấn đề cơ bản.

Chi tiết >>