Bài viết về chủ đề "quyền đối với việc đã ủy quyền"

QUYỀN ĐỐI VỚI VIỆC ĐÃ ỦY QUYỀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyền đối với việc đã ủy quyền
Người ủy quyền có làm mất quyền đối với việc đã ủy quyền cho người khác không?

Người ủy quyền có làm mất quyền đối với việc đã ủy quyền cho người khác không?

Luật gia cho hỏi: Trong một doanh nghiệp, khi chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Sau khi chủ tịch HĐQT ủy quyền (bằng văn bản) cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng kinh tế cho Công ty (không có thời điểm đến hạn) thì trong cùng thời gian đó Chủ tịch HĐQT (là người đã ủy quyền) có được ký kết hợp đồng kinh tế thay cho Giám đốc (người được ủy quyền) không? Xin chân thành cảm ơn luật sư.

Chi tiết >>