Bài viết về chủ đề "quyền đối với họ tên"

QUYỀN ĐỐI VỚI HỌ TÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyền đối với họ tên
Có được thay đổi tên trong giấy khai sinh vì không thích không?

Có được thay đổi tên trong giấy khai sinh vì không thích không?

Tôi muốn đổi tên trong khai sinh, hộ khẩu, chứng minh nhân dân của tôi, có được phép không ạ? Giữ lại họ, chỉ đổi tên lót và tên cuối. Vì lý do tôi không thích tên trong giấy tờ của tôi, tôi có được phép đổi không?

Chi tiết >>