Bài viết về chủ đề "quyền định đoạt di sản"

QUYỀN ĐỊNH ĐOẠT DI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyền định đoạt di sản
Một số vấn đề về thừa kế theo quy định của pháp luật hiện hành

Một số vấn đề về thừa kế theo quy định của pháp luật hiện hành

Hiện nay, vấn đề thừa kế và chia di sản thừa kế còn gặp nhiều mẫu thuẫn và khó khăn trong giải quyết, do sự hiểu biết pháp luật còn hạn chế từ phía người dân. Bài tư vấn dưới đây sẽ giải đáp một số vấn đề về thừa kế theo quy định của pháp luật.

Chi tiết >>