Bài viết về chủ đề "quyền để lại di sản thừa kế"

QUYỀN ĐỂ LẠI DI SẢN THỪA KẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quyền để lại di sản thừa kế
Một số quy định của pháp luật về tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân

Một số quy định của pháp luật về tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân

Tôi kết hôn năm 1983 được bố mẹ chồng cho một mảnh đất làm nhà tạm ở riêng. Năm 1985 bố mẹ lại cho một khu đất sình lầy để canh tác. Năm 1986 vợ chồng tôi đổ đất san lấp và chuyển nhà ra chỗ mảnh đất đó ở thì bố mẹ tôi lấy lại hết mảnh đất bán đầu. Vợ chồng tôi sinh được 2 con 1trai, 1 gái. Năm 1990 vợ chồng tôi xây nhà thì bố mẹ lại bảo vợ chồng tôi đổi sình lầy đã được san lấp để vào mảnh đất ban đầu để xây đây là ngôi nhà thứ nhất. Lúc này chố mảnh đất san lấp bố mẹ tôi lấy hết... Cụ thể nội

Chi tiết >>