Một số quy định của pháp luật về tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân
|

Một số quy định của pháp luật về tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân

Gửi Luật Minh Gia. cho tôi hỏi về tài sản hình thành khi đang trong thời kỳ hôn nhân như sau: Tôi kết hôn năm 1983 được bố mẹ chồng cho một mảnh đất làm nhà tạm ở riêng. Năm 1985 bố mẹ lại cho một khu đất sình lầy để canh tác. Năm 1986 vợ chồng tôi đổ đất san lấp và chuyển nhà ra chỗ mảnh đất đó ở thì bố mẹ tôi lấy lại hết mảnh đất bán đầu.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí